• +358 400 747 820
  • myynti [ ~ at ~ ] empresas.fi

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste ja yksityisyyden suoja

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 20.03.2017

1. Rekisterinpitäjä

A & R Empresas Finland
Venetie 2 B
15560 NASTOLA

Y-tunnus: 2439736-4

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Raine Ranki
A & R Empresas Finland
Venetie 2 B
15560 NASTOLA

myynti [ ~ at ~ ] empresas.fi

3. Rekisterin nimi

lomaespanjassa.com
mokkilomatsuomi.fi
mökkilomatsuomi.fi
holidayinspain.fi
holidayinfinland.fi

verkkosivustojen asiakasrekisteri, jota ylläpitää A & R Empresas Finland.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)


Verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenottoon tilauskäsittelyssä, asiakassuhteiden hoitamiseen, sekä asiakkaan hyväksymiin markkinointi- ja uutislähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta, eikä rekisterissä ole säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän salasanoin ja käyttäjätunnuksin suojattuun järjestelmään. Järjestelmä on suojattu myös muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Palvelun tietosuojaseloste

Avaa ja lue tietosuojaseloste:

» A & R Empresas Finland tietosuojaseloste